در حال بارگذاری ...

کارگاه فن سخنوری در مرکزآموزش عالی شهید بهشتی تهران

گروه هنر مرکز اموزش عالی شهید بهشتی با همکاری کارشناسی پژوهش مرکز اقدام به برپایی کارگاه فن سخنوری در روز یکشنبه 23 اردیبهشت نموده. شرکت در این کارگاه منوط به ثبت نام می باشد.


نظرات کاربران